Als Drenthe College werken we met elkaar aan een veilige school. Ongewenste intimiteiten, agressie, pesterijen, geweld of discriminatie mogen niet voorkomen.

SCHOOL

Het gaat niet alleen om handtastelijkheden, maar ook om de manier waarop mannen en vrouwen soms op elkaar reageren of naar elkaar kijken. Veel meisjes en vrouwen, jongens en mannen weten ook hoe vervelend bepaalde opmerkingen kunnen zijn. Aanrandingen en verkrachting zijn de meest vergaande uitingen van seksuele intimidatie. Het kan echter ook gaan om dubbelzinnige uitnodigingen, vervelende toespelingen of ‘grappen’. Ook pesterijen, schelden, vormen van lichamelijk geweld en uitingen van discriminatie (iemand negeren, buiten- sluiten of minachten) kunnen op school voorkomen.

STAGE / BPV LEERBEDRIJF

Ook op de stage-/BPV-plaats, waar je praktijkervaring opdoet, kunnen de in de vorige alinea genoemde zaken voorkomen. Het is dus niet alleen iets wat op school kan gebeuren maar ook in een werk- of stagesituatie. In het kader van de arbo-wetgeving zijn werkgevers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

ZWIJGEN

Vaak zwijgt degene die lastig wordt gevallen. Je bent bang dat je je het ‘maar verbeeldt’ of dat je verhaal misschien niet serieus genomen wordt. Je denkt de schuld te krijgen, omdat ‘je het zelf wel uitge- lokt zult hebben’. Of je houdt je mond dicht, omdat je bang bent een slechte beoordeling te krijgen of misschien zelfs je stageplaats kwijt zal raken.

GEVOLGEN

De gevolgen van ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld zijn voor iedereen verschillend. Soms voel je je er alleen een beetje vervelend onder. Erger wordt het wanneer je je gevoel van vrijheid en zelfstandigheid kwijtraakt. Je probeert bewust of onbewust te vermijden dat je opnieuw in dezelfde vervelende situatie belandt. Uiteindelijk blijf je thuis en stop je met de opleiding of het werk omdat je er niet meer tegen kunt.

VERTROUWENSPERSONEN

Voor elke locatie van het Drenthe College is een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwensper- sonen zijn doorgaans snel te bereiken. Hun namen en telefoonnummers staan in deze folder vermeld en op de intranet studentenpagina. Aarzel niet om contact met hen op te nemen als je je verhaal kwijt wilt. Je kunt alle vertrouwenspersonen benaderen.

Dus als de vertrouwenspersoon van jouw locatie niet te bereiken is of je wilt liever met iemand anders praten dan kun je contact opnemen met een andere vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen kunnen je ook helpen bij het indienen van een officiële klacht bij de externe klachtencommissie.

KLACHTENREGELING

In deze regeling is vastgelegd dat klachten op het terrein van ongewenste intimiteiten, agressie, geweld of discriminatie serieus worden genomen.
Deze regeling is voor iedereen die op het Drenthe College werkt, er lessen volgt of via school stage loopt. De klachtenregeling is aanwezig op jouw locatie en te vinden op intranet studentenpagina bij documenten en bij zoekterm: intimidatie. De persoon tegen wie een klacht ingediend wordt, kan bijvoorbeeld een waarschu- wing of berisping krijgen. In zeer ernstige gevallen kan zelfs verwijdering of ontslag het gevolg zijn.

banner_v2

Stel je vraag

via het contactformulier

Via het contactformulier kun je gemakkelijk vragen stellen.

CheckIt_Chat_groot